Uzavření Vallettské deklarace o bezpečnosti silničního provozu

Dopravní nehody nás v roce 2015 stály 68 miliard, zemřelo 737 osob

Tisková zpráva: Počet seniorů prudce narůstá, znamená to větší rizika v dopravě

Tisková zpráva Týmu silniční bezpečnosti: V roce 2013 bylo každé 44. úmrtí obyvatel Země v důsledku dopravní nehody, smrtelné dopravní nehody jsou devátou nejčastější příčinou úmrtí

Nepřímé ukazatele bezpečnosti – vstupy pro vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Automatická vozidla potřebují "řidičské zkoušky"

Víme o novém dopravním značení? Vybrané dopravní značky…

Nový systém inteligentního přizpůsobení rychlosti (ISA) může snížit počet úmrtí na silnicích o 20%

Nový prvek pro regulaci nezákonného chování řidičů

Hloubková analýza silničních dopravních nehod – hlavní příčiny vzniku nehod