Demografické a ekonomické vlivy

Zdroje dat - Dopravní nehodovost

Česká republika

Literatura - Bezpečná komunikace, bezpečné dopravní prostředí

Jízda s rozsvícenými světly ve dne

Alkohol a řízení motorových vozidel ve filmu a televizi

Systém nouzového volání na dálnicích ČR

Bezpečnostní informační kampaně pro účastníky silničního provozu

Těžká vozidla a autobusy

Agresivní chování a vztahy mezi řidiči