Problematika stanovení kapacity mimoúrovňových křižovatek

Vliv dispozice MOK na nehodovost

Nehodovost chodců z mezinárodního pohledu

Některé mezinárodní projekty v oblasti bezpečnosti na pozemních komunikacích

Bodový systém - charakteristika

Hodnocení českého bodového systému po roce fungování

Poznatky z bezpečnostních auditů okružních křižovatek na Novém Zélandu a v ČR

Analýza dopravních nehod na Novém Zélandu

Aktuální vývoj v projednávání návrhu evropské směrnice “Bezpečnost infrastruktury”

Dopravní výkony podle typů komunikací v silniční dopravě