Vítejte na stránkách Observatoře bezpečnosti silničního provozu!

Observatoř bezpečnosti silničního provozu vznikla v rámci projektu Vědy a výzkumu Ministerstva dopravy. Cílem projektu je snížení nehodovosti provozu na pozemních komunikacích v České republice zefektivněním procesu přijímání vhodných opatření pro snížení nehodovosti na pozemních komunikacích na všech úrovních státní správy, pomocí informací získaných vytvořením datového skladu Observatoře (rychlost vozidel, využívání bezpečnostních pásů apod.).

 

AKTUÁLNĚ:

Až 40 % úmrtí na silnicích v Evropě je spojeno s výkonem pracovní činnosti. Tisková zpráva ETSC

Mezikrajské srovnání úrovně bezpečnosti silničního provozu

Zvyšování samovysvětlitelnosti extravilánových úseků silnic I. třídy

Uzavření Vallettské deklarace o bezpečnosti silničního provozu

Dopravní nehody nás v roce 2015 stály 68 miliard, zemřelo 737 osob